Źródła, bibliografia

Prace magisterskie i licencjackie wymagają podobnych przygotowań

Na finisz każdego etapu studiów, uczniowie powinni opracować pracę dyplomową. W sytuacji studiów pierwszego stopnia są to zwykle licencjaty, a w wypadku studiów drugiego stopnia, kończących studia magisterskie są to zwykle prace magisterskie. Licencjaty mają zwykle odrobinę mniejszą objętość i przedział tematyczny niż prace magisterskie. Nie znaczy to jednakże, że są mniej ważne.

Do pisania pracy podsumowującej studia dyplomowe należy przyszykować się podobnie jak do pisania pracy magisterskiej.

Licencjat

Podobnie jak ona bowiem, licencjat jest aktywnością naukową, jaką należałoby oprzeć na źródłach. Zacząć więc należy od wyboru tematu oraz zebrania źródeł, na jakich będziemy się opierać. Należałoby tutaj nadmienić, iż licencjaty oparte jedynie na źródłach internetowych są traktowane jako mało wartościowe.

Między innymi dlatego gromadzenie surowców powinniśmy przedsięwziąć od znalezienia kilku wartościowych pozie akademickich z określonej dziedziny. Będą one stanowić podstawę merytoryczną. Prócz tego wartościowe będą obowiązujące treści publikowane w magazynach akademickich, jakie będą przedstawiały najbardziej obowiązujące stanowisko naukowców w danej sprawie.

Szukanie źródeł informacji

Rzetelnie aby stało się jeszcze postarać się o otrzymanie surowców, które umożliwią edukację teoretyczną wzbogacić o przykład z życia wzięty. Dzięki takiemu przykładowi działalność będzie z pewnością bardziej wartościowa.

Jak przeto widać, tak samo jak w wypadku prac magisterskich, przy tworzeniu pracy podsumowującej studia licencjackie najistotniejszy jest wybór tematu i surowców, jakich użyjemy do jego ilustracji. Godzi się w związku z tym spędzić temu multum czasu, bowiem dzięki temu zapisywanie pracy podsumowującej studia licencjackie przebiegnie szybko, a napisana praca będzie dobrze i wysoko oceniona.